HVORDAN BRUKER NELLY.COM SOSIALE MEDIER?

I et tidligere innlegg har jeg vurdert nettbutikken til Nelly.com, i dette innlegget skal jeg vurdere og analysere hvordan Nelly.com benytter og bruker sosiale medier, avslutningsvis skal jeg komme med forslag til forbedringstiltak for den valgte kanalen. Dette er en bloggoppgave jeg har fått fra min foreleser Cecilie Staude som er ekspert innenfor sosiale medier. Nelly.com…

SOSIALE MEDIER OG DEMOKRATI

Den første bloggoppgave fra foreleser Cecilie Staude innebærer at jeg skal skissere noen hovedtrekk i den rivende medieutviklingen vi er inne i.  Deretter skal jeg forklare hvorfor jeg tror vi mennesker bruker tid i sosiale medier. Avslutningsvis skal jeg drøfte om hvordan bruk av sosiale medier kan bidra til maktdeling og demokrati. Tidligere var det kun maktpersoner…

ET PROBLEM JEG ØNSKER Å LØSE

Forrige uke fikk vi en ny bloggoppgave fra Karl Philip, som jeg personlig syns er den vanskeligste vi har fått hittil. Oppgaven er å beskrive et problem som vi ønsker å løse. Enkelt tenker kanskje du. Karl Philip forklarer videre at bakgrunnen for oppgaveteksten er inspirert av et sitat fra Jaime Casap som lyder som følger: «Don´t…

JEG ER PÅ BØRSEN!

I en bloggoppgave fra Arne Krokan fikk vi i oppgave å skrive om et valgfritt tema innenfor overvåkningsøkonomi. I den anledning ble vi anbefalt å lese rapporten om overvåkningsøkonomi som ble publisert av Teknologirådet og Datatilsynet (2016), samt en artikkel fra Aftenposten som tar for seg hovedpoengene fra rapporten. I dette innlegget har jeg valgt å…

Digitale markedsføringstrender – HVA KAN VI FORVENTE AV 2016?

I dette innlegg skal jeg fordype meg innenfor fem ulike trender innenfor digital markedsføring, med hovedvekt på de nyeste trendene og hva vi kan forvente å se mer av i av 2016. Denne bloggoppgaven fikk vi av en av mine forelesere Anastasia Mariussen. Trendene innenfor digital markedsføring som jeg tror vi kan forvente å se…