Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er en forretningsmodell som er utviklet av Alexander Osterwalder. Den tar for seg ni dimensjoner som skal være med å hjelpe bedriften med hvordan de skal oppnå suksess. Modellen skal være utgangspunktet for hvordan en bedrift kan sette opp sin forretningsplan. Ved hjelp av de ni ulike dimensjonene i skal bedriften kunne beskrive hvordan virksomheten skal organiseres, finansieres og drives for å nå målet. Det er viktig for bedriften holder forretningsplanen realistisk og detaljert noe som innebærer at de viser en forståelse for hvilken risiko og hvilke muligheter bedriften har i tillegg til hvilke positive sider bedriften kan skape for kundene.

BMC
Business Model Canvas

 

 

 

 

 

Modellen tar for seg ni dimensjoner:

 1. Partnere
  Dreier seg om hvem man bør ha som partnere eller samarbeide med som vil være positivt for bedriften.
 2. Kjerneaktiviteter
  Hva er det som er kjerneaktiviteten til bedriften, hvilke aktiviteter må bedriften foreta seg for å oppnå det bestemte målet.
 3. Ressurser
  Her må bedriften finne ut hvilke ressurser som kreves for at bedriften skal lykkes. Hva er det bedriften trenger for å nå målet? Dersom man driver et software selskap er man helt avhengig av mennesker som har gode kunnskap og ferdigheter om software.
 4. Kostnadsstruktur
  Hva er den viktigste kostnaden bedriften har i dens forretningsmodellen? Hvilke aktiviteter og ressurser er det bedriften bruker mest penger på? Her bør bedriften også se på alternative aktiviteter og ressurser for å se hva de ulike metodene vil koste bedriften på lang sikt.
 5. Verdiskaping
  Hvilke kunder får tilført verdi? Hvilken kundeproblemer er vi med å løse? Hvilke kundebehov er bedriften med på å oppfylle? Hva skal bedriften gjøre?
 6. Kunderelasjoner
  Her må bedriften vurdere hvordan relasjon de vil ha til kundene sine. Skal man ha et transaksjonsrettet forhold til kunde eller skal man ha en dypere relasjon med kunden for å skape kundelojalitet. Det dreier seg om hvilket forhold kjøper og selger skal ha til hverandre. Samtidig som det er lurt å analysere hvilke kunder bedriften tjener penger på og hvilke kunder som koster bedriften mer enn hva bedriften tjener på å beholde dem som kunder.
 7. Kanaler
  Valg av kanal dreier seg om hvordan man kan nå målgruppen. Hvilke kanaler bør bedriften benytte seg av for å nå den riktige kundegruppen? Hvilke kanaler fungerer mest effektivt og hvilke(n) kanal(er) er mest lønnsomme?
 8. Kundesegmentering
  Hvem er det som er interessert i produktet eller tjenesten man skal utvikle eller som allerede er etablert? Hvem er det man skal skape en verdi for? Hvem er de viktigste kundene bedriften har? Hvem skal bedriften hjelpe?
 9. Inntektsstrømmer
  Hva er kundene våre villige til å betale for verdien vi tilbyr? Hvordan vil de betale? Betaler de noe allerede, i såfall til hvem? Hva vil bedriften tjene på dette produktet eller tjenesten, er det lønnsomt?

 

Hvorfor bør bedrifter ha en forretningsmodell?

Grunnen til at bedriften bør utarbeide en god forretningsplan er for å øke sjansen for at bedriften skal lykkes. En forretningsmodell tar utgangspunkt i forretningsplanen, men forklarer hvordan bedriften skal skape verdi. Ved å utarbeide en slik oversikt der du tar utgangspunkt i disse ni dimensjonene i startfasen av et prosjekt, unngår du store negative overraskelser. Disse ni dimensjonene dekker de mest sentrale områdene som en bedrift bør ha analysert. Det kan være antakelser bedriften har tatt ved idéfasen som kan være direkte feil etter man har dannet en realistisk forretningsmodell.

Lederkilden.no beskriver tre punkter som oppsummerer hvorfor en bedrift bør utarbeide en forretningsplan:

 • Forretningsplanen er et arbeidsdokument som gir deg ny innsikt som øker sannsynligheten for at du lykkes.
 • Forretningsplanen er et kommunikasjonsverktøy både innover i egen virksomhet og utover mot eksterne aktører.
 • Forretningsplanen er et kontinuerlig og dynamisk styrings- og handlingsdokument som skal hjelpe deg å ta riktige beslutninger

Hvorfor har denne modellen blitt så populær?

Grunnen til at BMC-modellen har blitt så populær tror jeg er fordi modellen tar for seg de mest konkrete dimensjonene som en nyetablert bedrift bør analysere på en enkel og konkret måte. Ved at Osterwalder har dannet de ni dimensjonene inn i en oversiktlig modell som denne, får man et visuelt og overordnet bilde av hva planen og modellen skal inneholde. På den måten blir det enklere og mer oversiktlig når man skal analysere dimensjonene og plassere informasjonen i de ulike boksene. Jeg tror at flere bedrifter vil lykkes dersom de tar utgangspunkt i BMC-modellen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *