SOSIALE MEDIER OG DEMOKRATI

Den første bloggoppgave fra foreleser Cecilie Staude innebærer at jeg skal skissere noen hovedtrekk i den rivende medieutviklingen vi er inne i.  Deretter skal jeg forklare hvorfor jeg tror vi mennesker bruker tid i sosiale medier. Avslutningsvis skal jeg drøfte om hvordan bruk av sosiale medier kan bidra til maktdeling og demokrati. Tidligere var det kun maktpersoner…