Dersom du lurer på hva Big Data egentlig er og hva konseptet Internet of Things virkelig går ut på anbefaler jeg det til å lese dette innlegget. Jeg kommer til å forklare overordnet om begge temaene slik at man sitter igjen med en god forståelse.

Hva er Big Data?

Big data er ny teknologi som gjør det enklere å prosessere og analysere store og komplekse mengder data raskere og mer nøyaktige. I dette innlegget har jeg tatt utgangspunkt i en rapport fra PWC – Hva er Big Data, og hva betyr Big Data for deg? fra 2015. Jeg har valgt å ta med et sitat jeg syns beskriver omfanget av Big Data fra en rapport til kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet av VIvento AS som lyder som følger:

«Stordata handler om utnyttelse av store mengder data i sanntid, gjerne på tvers av virksomheter, datakilder og formater. Stordata er en ny teknologi som omfatter hele verdikjeden; datainnsamling, lagring, prosessering, analyse og visualisering av resultater.»

Bedrifter har ofte store mengder intern informasjon om kunder, hvis vi legger til ekstern informasjonen om de samme kundene vil vi få store mengder med data som ved hjelp at de rette verktøyene kan gi annen informasjon og da et bedre analysegrunnlag.

Anbefaler alle å ta en titt på videoen nedenfor for å få en fin oversikt over big data, hva den kan brukes til og hvor store mengder data det er snakk om.

 

Strukturert og ustrukturert data

Big data er summen av ustrukturert og strukturert data. Strukturert data er data som vi finner i datavarehus, kundedatabaser (CRM) og andre økonomisystemer etc. Når vi snakker om ustrukturert data er dette data som vi ikke kan strukturere i tabeller som Twitter meldinger, bilder etc. Big Data handler i stor grad om hvordan vi skal sette sammen all informasjonen fra interne og strukturerte datakilder, hvor vi kan skape ny innsikt ved hjelp av den ustrukturerte informasjonen vi finner ved hjelp av Big Data.

De fire v’er –  «Volume», «Velocity», «Variety» og

«Veracity»:

Vi sier at Big Data kan kjennetegnes tidligere ved hjelp av de førstnevnte tre v’ene, senere har IBM valgt å legge til en siste ved for å definere Big Data.

  • Volume (volum) – Tilgjengelig data øker i omfang med det estimerer IBM at innen 2020 vil det genereres omlag 2,3 trillioner GB data hver eneste dag.
  • Velocity (omløpshastighet) – Data er tilgjengelig raskere enn noen gang tidligere, men likevell ønsker vi at denne dataen er tilgjengelige i tilnærmet sanntid.
  • Variety (variasjon) – Det finnes ulike typer data som er tilgjengelig fra en rekke ulike datakilder. Det er stadig flere datakilder som blir koblet opp mot internett som igjen genererer informasjon.
  • Veracity (kvalitet/pålitelighet) – Usikkerheten knyttet til kvaliteten i dataene og viktigheten ved å kunne stole på dataene.

Internt of things (iot)

Internett har blitt mer tilgjengelig, kostnaden har sunket og det er flere apparater og objekter som blir produsert med innebygde Wi-Fi sensorer og antallet som eier en smarttelefon har hatt en enorm økning. Alle disse punktene legger tilrette for IoT. Konseptet dreier seg i utgangspunktet om å koble hvilken som helst enhet som har en av og på bryter koblet til internett. Dette er mobiltelefoner, vaskemaskiner, hodetelefoner, lamper, bærbare enhet, kaffetraktere og veldig mye mer. I en artikkel fra Forbes forklarer de videre at Gartner sier at innen 2020 vil det være over 26 milliarder tilkoblede enhet. Flere har estimert at tallet vil være mye høyere opp mot 100 milliarder. IoT er et gigantisk nettverk som tilkobler ulike «ting»

Alt vi finner på internett blir knyttet sammen ved hjelp av Big Data. Mobiltelefonene våre er alltid på nett, ved hjelp av ulike apper genereres det data om våre nett- og kjøpsvaner samt hvor vi befinner oss, interesser og kanskje til og med meninger. Dersom du har en smart-TV i stua er den koblet til internett som gjør at tjenester som Netflix kan analysere dine TV-vaner.

Hvordan kan man bruke Big Data?

Private bedrifter har lenge benyttet seg av Big Data for å tilpasse markedsføring av produkter og tjenester etter resultatene fra analysene. Big Data blir derfor i stor grad brukt i beslutningsprosessene til ulike bedrifter og organisasjoner. Dette er for å gjøre beslutningsprosessen mer effektiv, nøyaktig og av bedre kvalitet.

Med Big Data kan man forutse utrolig mye, og dette er grunnen til at det blir hyppig brukt av blant annet markedsførere. Man kan regne ut sannsynligheten for at folk kommer til å bli skilt av de som bruker VISA kort. Grunnen til dette er at man endrer forbruks- og kjøpsmønster når man er i en skilsmisse faresone. I tillegg til å gjøre det enklere for bedrifter er Big Data til stor hjelp for helsevesenet. I en artikkel fra Forbes blir det forklart at helsesektoren bruker Big Data til å forutse epidemier, kurere sykdom, forbedre livskvalitet.

Kilder:

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *