Daglig blir vi introdusert og bombadert med ordet teknologi. Ny, forbedret, revolusjonerende teknologi. Hva er egentlig teknologi og hvilke konsekvenser har teknologien for oss mennesker?

Teknologi opplever vi hver eneste dag, uten at vi kanskje tenker over at det er teknologi når vi ser klærne vi har på oss. Klær er en form for teknologi som er utviklet for å dekke til og holde kroppen varm. Vi er omringet av teknologi uten at vi egentlig tenker og ser på det som teknologi. I dag forbinder mange teknologi med innovasjon og nyskapende ideer eller utvikling av nye eller allerede eksisterende produkter som skal gjøre hverdagen vår enklere. Det er ikke nødvendigvis slik at den nye teknologien vi mennesker oppdager skal ta vekk den gamle. I boken til Arne Krokan, Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sisiale mediers økonomi fra 2013 forklarer han at det ofte er slik at den nye teknologien kommer i tillegg til den gamle.

Vi ser at den teknologiske utviklingen gjør at det oppstår nye muligheter, men også nye utfordringer. Hvorfor skal man bruke menneskelig ressurser dersom teknologien kan overta oppgavene som ikke krever noen form for skjønn eller vurdering basert på kompetanse drøfter Arne Krokan i boken Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi fra 2013. 

I artikkelen Teknologi endrer oss – hvordan? fra NTNU sine hjemmesider forklarer de at teknologi kan erstatte menneskelig arbeid. Allerede ser vi at mange arbeidsoppgaver har blitt overlatt til maskiner eksempler på dette er selvbetjeningskasser i dagligvareforretninger, på Amazon sine lager er det roboter som plukker bøker fra hyllene, pakker dem og sender dem helt uberørt av menneskehender, i tillegg til dette har de selvkjørende Google-bilene blitt lovlig i California, Nevada, Florida og Michigan i USA. Hva om selvkjørende biler blir hverdagen vår om 10 år, vil vi lenger ha bruk for taxisjåfører? Det er på denne måten vi mener at teknologien endrer arbeidsprosessene.

3D printing har vært et lenge omtalt tema innenfor teknologi. Det er en form for adaptiv produksjon som betyr at prosessen tilføyer nytt materiale lag for lag. I dag kan man bruke 3D print teknologien til å produsere mange ulike produkter, hus, broer, proteser, og våpen. Denne teknologiske utviklingen skaper mange nye samfunnsmessige utfordringer som å tilpasse lover- og regelverk og selvsagt hvilke konsekvenser det har for eksisterende virksomheter. Hvis man i fremtiden skal 3D printe hus hva skal snekkere arbeide med? Vil 3D printer være et fast inventar i fremtiden?

Hva skal mennesker arbeide med tilslutt hvis alt vi gjør nå kan overtas til maskiner, som kan arbeide 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Hvordan kompetanse er det mennesker kommer til å trenge tilslutt? En 3D printer vil koste like mye uansett om den er plassert i Kina eller Norge. Hva vil skje med hele logistikkjeden da det ikke lenger er store fordeler eller mer lønnsomt å ha produksjonen i u-land? En konsekvens av dette vil være at arbeidskostnadene vil reduseres kraftig for en rekke produkter og tjenester.

Vi er midt i en teknologisk revolusjon og det vil være vanskelig om ikke umulig for bedrifter og organisasjoner å bli uberørt av den.

 

Kilder:

https://canvas.bibsys.no/courses/3/pages/teknologi-endrer-oss-hvordan

http://www.aftenposten.no/kultur/Ingen-bransjer-vil-forbli-uberort-av-den-teknologiske-revolusjonen-8310412.html

 

One thought on “HVA ER TEKNOLOGI?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *